Chú ý : CTC diễn ra vào 19h30' thứ 7 hàng tuần !

Hotan fortress:
Tax: 0%

Jangan fortress:
1Minh1G Tax: 0%

Bandit fortress:
Tax: 0%
Solo EXP : 40x

Party EXP : 45x

SP Rates : 30x

Drop Rate : 20x

Gold Rate : 15x

Job Rate : 25x

Đăng Ký

Nhập thông tin tài khoản
ID
4-16 ký tự
Password
6-32 ký tự
Nhập Lại
Email
   
Image Verification: